Astrologiskolan - KonceptAstrologiskolan Koncept
 

 

Jag bedriver en undervisande verksamhet allt sedan 70-talet med målsättning att genom information och kunskap gynna en spridning av en sund och korrekt Astrologi bland allmänheten och utövare av Astrologi. Det behövs en auktoriserad undervisning i Astrologi där kunskapen går i första hand ! Det är vad Astrologiskolan - Stjärnastrologen arbetar för och erbjuder var och en att ta del av.

Forskning och dokumentation

Jag bedriver också forskning och dokumentation inom Astrologi och sammanställer forskningsresultat och dokumenterar genom facklitteratur för att bevara de Astrologiska kunskaperna för framtiden. Astrologiskolan / Stjärnastrologen tillhandahåller en levande och professionell personlig och lättförståelig Astrologisk undervisning genom föredrag och kurser, både som sammankomster och via Internet, och i görligaste mån stödjer Astrologisk verksamhet. Astrologiskolan bedrivs på basis att kunskap är viktig i förståelsen för alltings sammanhang och att kännedom om det egna jaget är början till ett bättre incitament i livets alla skeden.

Målet är att var och en skall tillgodogöra sig den kunskap som krävs för att förstå det astrologiska systemet i sina delar och grunder och få den insikt som behövs för att kunna förstå ett horoskop, samt ha fått en inblick i hur tolkningen går till. 

Meningen är att var och en skall tillämpa de Astrologiska erfarenheterna i vardagslivet med insikt och förnuft till förståelse för omgivning och vägval.

Insikt och Förnuft  -  är Astrologiskolans tänkespråk!

Anders Ekström, verksam som Astrolog sedan 1975--------------------------------------

Copyright © Stjärnastrologen

Köpevillkor / GDPR