Astrologiskolan - Kursanmälan till ASTROLOG med Diplom
Namn, beställare:*
Telefon / Mobil:*
 
Namn för deltagare:*
Född datum:*
Född månad:*  Jan, feb etc
Född år:*
Födelsetid:* OBS:  24-timmars angivelse.
 tim.  min.

Födelseort:*

Födelseland:*

Mailadress:*
Meddelande:

 
Betalningsuppgifter finns i bekräftelsemailet som går ut automatiskt vid beställningen

  Kryssa för. Envar som anmäler sig till Astrologiskolan anses ha läst Astrologiskolans villkor.

Länk till Deltagarvillkor - Öppnar i nytt fönster

 ------------------------------------------

Copyright © Stjärnastrologen

Köpevillkor / GDPR